Szkocja staje się pierwszym krajem na świecie, który dodaje historię LGBTQ+ do szkolnego programu nauczania